امشب شب مهتابه، حبیبم رو می خوام

حبیبم حالا خوابه طبیبم رو می خوام!

/ 1 نظر / 33 بازدید
مسعود

شب عفو است و محتاج دعاییم ز عمق دل دعایی کن برایم اگر امشب به معشوقت رسیدی خدا را در میان اشک دیدی کمی هم نزد او یادی ز ما کن کمی هم جای او ما را صدا کن بگو یا رب فلانی رو سیاه است دو دستش خالی و غرق گناه است بگو یا رب تویی در یای جوشان در این شب رحمتت بر وی بنوشان