ای...

یه عالمه ذوق داشته باشی، هزار تا فکر خوب داشته باشی و شونصدتا تا ایده عالی، وقتی یه جو اراده نداری و پشتکار، همینی می شی که هست! پس غُر نزن آوات زن ۴١ ساله. پسرت وقتی برات نمی‌ذاره و همسرت خیلی دیر از سرکار می‌آد بهونه‌س، خودتو درست کن!

/ 4 نظر / 21 بازدید
نازنین

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه ست!

اشکان

من درد مشترکم مرا فریاد کن!!!