روز جهانی زن

زن بودن سخته. تو این دنیا سخته. با توجه به نقشی هم که تو اون دنیا در نظر گرفتن، اون دنیا هم باید سخت باشه.

تو اون روزی هم که اون کار انجام شد تا امروز روز زن باشه، اون زنا کار سختی رو انجام دادن. اگه بخوای زنی باشی که خودت، خودت رو قبول داشته باشی هم بازم سخته. چون اون موقع ممکنه خیلی از افراد حتی دورو وریهاتم قبولت نداشته باشن.

/ 4 نظر / 19 بازدید
علی

براتون آرزوی موفقیت میکنم هرچند مرد بودنم ساده نیست

نازنین مامان آرتین

سخته نازنین ...سختتتت![اوه]

مامان بهار

برای زن ایرانی اوضاع خیلی سخت تره. من فکر می کنم زنای ایرانی حتی پیرترین اونها هم باید برای زندگی مبارزه کنند!